Základní výcvik

Výcvik provádíme výhradně individuální formou, která umožňuje plně se přizpůsobit schopnostem a časovým potřebám klienta.

Termíny jízd se plánují dle domluvy s klientem na všední dny. Jízdy mohou začínat a končit v místě dohodnutém s klientem (např. bydliště, autobusové či vlakové nádraží, zastávka MHD…). 

Teoretická výuka probíhá každé úterý od 15:00 v učebně autoškoly nacházející se v 9. patře Interhotelu Moskva, dveře č. 914.

Doba trvání kurzu je proměnlivá v závislosti na průběhu výcviku a časových možnostech klienta.

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou určeny pro všechny držitele řidičských průkazů, kteří se za volantem necítí příliš jistě. Umožní účastníkům získat větší řidičskou praxi pod vedením zkušeného učitele, bez stresu a s jistotou, že neriskují zdraví své ani svých bližních, či poškození vlastního vozu. Snažíme se vždy o vysokou účinnost výcviku.

Program kondičních jízd je přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům klienta. Součástí hodin může být nácvik jízdy od základních úkonů až po jízdu v náročném provozu v centru města, nácvik parkování, průjezdu konkrétních tras atd. Při kondičních jízdách se Vám podle potřeby dostane i vysvětlení pravidel silničního provozu.

Termíny jízd lze dohodnout na kteroukoli denní dobu.

Místo zahájení nebo ukončení hodiny jízdy bývá rovněž dohodnuto s klientem předem.

Školení řidičů referentů

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3.500 kg a 9 míst k sezení vč. místa řidiče, a další vozidla, na která se nevztahuje povinnost profesního školení. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě, řízení vozidla služebního, ale i soukromého, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách naší učebny nebo přímo u zákazníka.

Motorové vozíky

Provádíme základní kurzy výcviku motorových vozíků (vysokozdvižných vozíků) a pravidelné školení řidičů motorových vozíků.

Školení lze provést v prostorách autoškoly, nebo po dohodě také v místě firmy žadatele.

Zahájení kurzu dle individuální dohody se školitelem.

Certifikát číslo IR 205 vydal Certifikační orgán při ČSMM-L akreditovaný ČIA pod číslem 3073.